Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników.

Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników.
Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje decyzje przez swoje organy: zarząd, zgromadzenie wspólników, radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kto jednak konkretnie podejmuje decyzje i w jakiej formie? Przystępnie i kompleksowo wyjaśnia tę kwestię niniejsza publikacja. Najważniejsze kompetencje w spółce są przypisane zgromadzeniu wspólników. To ono decyduje, w jaki sposób podzielić wypracowany zysk lub pokryć straty, wybiera lub odwołuje czło


Zobacz więcej
1
Działalność spółek z o.o. w uchwałach wspólników.

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *